Stručno putovanje i posjet gradilištu autoceste "Koridor Vc" - Budimpešta - Osijek - Sarajevo - Ploče se zbog premalog broja prijavljenih polaznika i premalog interesa kao i nemogućnosti rezervacije hotela odgađa do daljnjega.

   
Zahvaljujemo na razumijevanju.

Powered by CuteNews
Administracija
DRUŠTVO GRAĐEVINSKIH INŽENJERA I TEHNIČARA
Nikole Tesle 20, 42 000 Varaždin
e-mail: dgit@dgit.hr, www.dgit.hr
Upis u Registar udruga Varaždinske županije, MB: 03445372, OIB: 36646348757
IBAN Zagrebačka banka HR2123600001101744810
Predsjednik: Velimir Vujec, dipl.ing.građ.