SKUPŠTINA

 

Skupština je najviše tijelo upravljanja, a sastoji se od svih članova DGIT-a.

 

 

PREDSJEDNIŠTVO

 1. AMADORI MIRNA - Predsjednica društva

2. CESAR-KELEMEN MARTINA - Tajnica društva

3. VUJEC VELMIR - Blagajnik društva

4. ČALOPA IGOR

5. DUGANDŽIĆ SILVANA

6. HERJAVEC BOJANA

7. KRALJIĆ KREŠIMIR

8. LUKMAN BOJAN

9. MOŽINA ANTUN

10. OBADIĆ MATIJAŠKO BILJANA

11. PASKA IVAN

12. ŠPOLJARIĆ MIROSLAV

13. VARGOVIĆ MARTINA

14. ROGINA ZDRAVKO

15. DULIKRAVIĆ MILISAV

16. LIPIĆ KRISTIJAN

  

NADZORNI ODBOR

 1. KRALJIĆ ŽARKO - Predsjednik

2. KRAJCER-OBADIĆ RAJKA

3. MIHALIĆ BOŽENA

  

SUD ČASTI

 1. IVANIŠ VLASTA - Predsjednica

2. IVANIŠ RATIMIR

3. HAJDUK VOLARIĆ NADA

   

ODBOR ZA CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE

 1. CESAR-KELEMEN MARTINA

2. AMADORI MIRNA

3. VARGOVIĆ MARTINA

4. LUKMAN BOJAN

5. VUJEC VELIMIR

 

LIKVIDATOR DRUŠTVA

1. ANTUN MIŠANOVIĆ

 

 

Administracija
DRUŠTVO GRAĐEVINSKIH INŽENJERA I TEHNIČARA
Anina 11, 42 000 Varaždin
e-mail: dgit@dgit.hr, www.dgit.hr
Upis u Registar udruga Varaždinske županije, MB: 03445372, OIB: 36646348757
IBAN Zagrebačka banka HR2123600001101744810
Predsjednica: Mirna Amadori dipl.ing.građ.