Zakoni

·         Zakon o gradnji
(„Narodne novine“ broj 153/1320/1739/19125/19)

·         Zakon o građevnim proizvodima
(„Narodne novine“ broj 76/1330/14130/1739/19118/20)

·         Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju
(„Narodne novine“ broj 78/15114/18110/19)

·         Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje
(„Narodne novine“ broj 78/15118/18110/19)
Napomena:  Ovaj Zakon stupio je na snagu 25. srpnja 2015., osim odredbe članka 42. ovoga Zakona koja je stupila na snagu 1. lipnja 2017.  Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestao je važiti Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, br. 152/08, 124/09, 49/11 i 25/13).

·         Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama
(„Narodne novine“ broj 86/12143/1365/1714/19)

·         Zakon o upravnim pristojbama
(„Narodne novine“ broj 115/16)

·         Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije
("Narodne novine" broj 102/2010/21117/21)

o    Program mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije
("Narodne novine" broj 137/21)

Odluka o financiranju najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresima na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije
("Narodne novine" broj 17/2165/21)

Odluka o osiguranju novčane pomoći za privremenu i nužnu zaštitu i popravak zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije
("Narodne novine" broj 34/21)

Odluka o osiguranju novčane pomoći za nabavu kondenzacijskih bojlera i kondenzacijskih kotlova u zgradama oštećenima potresom
("Narodne novine" broj 49/21)

Pravilnik o sadržaju i tehničkim elementima projektne dokumentacije obnove, projekta za uklanjanje zgrade i projekta za građenje zamjenske obiteljske kuće oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije
("Narodne novine" broj 127/20)

Zaključak o postupanju radi ublažavanja posljedica poremećaja cijena građevinskog materijala i proizvoda
("Narodne novine" broj 107/21)

Pravilnik o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove
("Narodne novine" broj 126/21)

Odluka o dodjeli beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su pogođene posljedicama razornih potresa na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije, Krapinsko-zagorske županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije za sanaciju šteta od potresa
("Narodne novine" broj 12/22)


Uredbe

·         Uredba o Tarifi upravnih pristojbi
(„Narodne novine“ broj 92/2193/2195/21) - stupa na snagu 1. rujna 2021.

·         Uredba o usklađivanju područja građevnih proizvoda s Uredbom (EU) br. 305/2011 u prijelaznom razdoblju
(„Narodne novine“ broj 46/13)

·         Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru
(„Narodne novine“ broj 98/12)

·         Uredba o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja
(„Narodne novine“ broj 37/14154/1430/21)


Odluke

·         Odluka o kriterijima i načinima za stambeno zbrinjavanje stanovnika zgrada i uklanjanje ostataka porušenih obiteljskih kuća i drugih stambenih zgrada koje su uništene ili oštećene zbog klizanja tla na području Hrvatske Kostajnice i drugih područja u Republici Hrvatskoj
(„Narodne novine“ broj 60/18)

·         Odluka o donošenju Programa zbrinjavanja stanovnika zgrada i uklanjanja ostataka porušenih obiteljskih kuća i drugih stambenih zgrada koje su uništene ili oštećene zbog klizanja tla na području Hrvatske Kostajnice
(„Narodne novine“ broj 27/19)
Program zbrinjavanja stanovnika zgrada i uklanjanja ostataka porušenih obiteljskih kuća i drugih stambenih zgrada koje su uništene ili oštećene zbog klizanja tla na području Hrvatske Kostajnice

·         Odluka o određivanju relativnih pondera za arhitektonske i inženjerske i s njima povezane savjetodavne usluge u graditeljstvu i prostornom uređenju
(„Narodne novine“ broj 119/185/19)

·         Odluka o osiguranju novčane pomoći za privremenu i nužnu zaštitu i popravak zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba i okolice
("Narodne novine" broj 55/20)

·         Odluka o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela
("Narodne novine" broj 125/20)

·         Odluka o donošenju Dugoročne strategije obnove nacionalnog fonda zgrada do 2050. godine
("Narodne novine" broj 140/20)
Dugoročna strategija obnove nacionalnog fonda zgrada do 2050. godine

·         Odluka o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije i Bjelovarsko-bilogorske županije, imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela
("Narodne novine" broj 127/21143/21)

·         Odluka o donošenju Programa mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije
("Narodne novine" broj 137/21)

·         Odluka o donošenju Programa razvoja kružnog gospodarenja prostorom i zgradama za razdoblje od 2021. do 2030. godine
("Narodne novine" broj 143/21)
Program razvoja kružnog gospodarenja prostorom i zgradama za razdoblje od 2021. do 2030. godine

·         Odluka o donošenju Programa energetske obnove višestambenih zgrada za razdoblje do 2030. godine
("Narodne novine" broj 143/21)
Program energetske obnove višestambenih zgrada za razdoblje do 2030. godine

·         Odluka o donošenju Programa energetske obnove zgrada koje imaju status kulturnog dobra za razdoblje do 2030. godine
("Narodne novine" broj 143/21)
Program energetske obnove zgrada koje imaju status kulturnog dobra za razdoblje do 2030. godine

·         Odluka o donošenju Programa suzbijanja energetskog siromaštva koji uključuje korištenje obnovljivih izvora energije u stambenim zgradama na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi za razdoblje do 2025. godine
("Narodne novine" broj 143/21)
Program suzbijanja energetskog siromaštva koji uključuje korištenje obnovljivih izvora energije u stambenim zgradama na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi za razdoblje do 2025. godine

·         Odluka o donošenju Programa razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima za razdoblje od 2021. do 2030. godine
("Narodne novine" broj 147/21)
Program razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima za razdoblje 2021. do 2030. godine


Uredbe i Odluke EU

·         Uredba (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2011. koja propisuje usklađene uvjete trgovanja građevnim proizvodima i ukida Direktivu Vijeća 89/106/EEZ
(Službeni list Europske unije L 88, 4.4.2011., str. 5)
Napomena: Puna primjena Uredbe (EU) br. 305/2011 stupila je na snagu 01. srpnja 2013. godine

·         Delegirana Uredba Komisije (EU) br. 568/2014 оd 18. veljače 2014. o izmjeni Priloga V. Uredbi (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda
(Službeni list Europske unije L 157, 27.5.2014., str. 76) (stupa na snagu 16. lipnja 2014. godine)

·         Delegirana Uredba Komisije (EU) br. 574/2014 оd 21. veljače 2014. o izmjeni Priloga III. Uredbi (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o predlošku za sastavljanje izjave o svojstvima građevnih proizvoda
(Službeni list Europske unije L 159, 28.5.2014., str. 41)

·         Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 1062/2013 оd 30. listopada 2013. o formatu europske tehničke ocjene za građevne proizvode
(Službeni list Europske unije L 289, 31.10.2013., str. 42)

·         Delegirana Uredba Komisije (EU) br. 157/2014 оd 30. listopada 2013. o uvjetima za objavu izjave o svojstvima građevnih proizvoda na web-stranicama
(Službeni list Europske unije L 52, 21.2.2014., str. 1)

·         Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1291/2014 od 16. srpnja 2014. o uvjetima razredbe bez ispitivanja ploča na osnovi drva obuhvaćenih normom EN 13986 te zidnih obloga i lamperije od punog drva obuhvaćenih normom EN 14915 s obzirom na njihovu sposobnost protupožarne zaštite kada se upotrebljavaju za oblaganje zidova i stropova
(Službeni list Europske unije L 349, 5.12.2014., str. 25)

·         Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1292/2014 od 17. srpnja 2014. o uvjetima razredbe bez ispitivanja određenih drvenih podnih obloga bez premaza iz norme EN 14342 s obzirom na reakciju na požar
(Službeni list Europske unije L 349, 5.12.2014., str. 27

·         Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1293/2014 od 17. srpnja 2014. o uvjetima razredbe, bez ispitivanja, metalnih nosača žbuke i profila za unutarnje žbukanje obuhvaćenih usklađenom normom EN 13658-1, metalnih nosača žbuke i profila za vanjsko žbukanje obuhvaćenih usklađenom normom EN 13658-2 te pomoćnih i dodatnih metalnih profila obuhvaćenih usklađenom normom EN 14353 s obzirom na njihove reakcije na požar
(Službeni list Europske unije L 349, 5.12.2014., str. 29)

·         Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/364 оd 1. srpnja 2015. o klasifikaciji reakcije na požar građevnih proizvoda u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća
(Službeni list Europske unije L 68, 15.3.2016, str. 4–11)

·         Delegirana odluka Komisije (EU) br. 1936/2015 оd 8. srpnja 2015. o primjenjivim sustavima ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava ventilacijskih kanala i cijevi za prozračivanje u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća
(Službeni list Europske unije L 282, 28.10.2015., str.34)  

·         Delegirana odluka Komisije (EU) br. 1958/2015 od 1. srpnja 2015. o primjenjivim sustavima ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava geosintetike i povezanih proizvoda u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća
(Službeni list Europske unije L 284, 30.10.2015., str.181)

·         Delegirana odluka Komisije (EU) br. 1959/2015 od 1. srpnja 2015. o primjenjivim sustavima ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava proizvoda za odvodnju otpadnih voda u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća
(Službeni list Europske unije L 284, 30.10.2015., str. 184)

·         Odluka Komisije (EU) 2017/133 оd 25. siječnja 2017. o zadržavanju s ograničenjem u Službenom listu Europske unije upućivanja na usklađenu normu EN 14342:2013 „Drvene podne obloge: značajke, ocjena sukladnosti i označivanje” u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća
(Službeni list Europske unije L 21, 26.1.2017., str. 113 – 115)  

·         Odluka Komisije (EU) 2017/145 оd 25. siječnja 2017. o zadržavanju s ograničenjem u Službenom listu Europske unije upućivanja na usklađenu normu EN 14904:2006 „Površine sportskih terena – Površine u zatvorenom prostoru za višenamjensku sportsku uporabu – Specifikacija” u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća
(Službeni list Europske unije L 22, 27.1.2017., str. 62–64)

·         Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1475 оd 26. siječnja 2017. o klasifikaciji svojstva otpornosti na smrzavanje za glineni crijep iz norme EN 1304 na temelju Uredbe (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća
(Službeni list Europske unije L 211, 17.8.2017., str. 1)

·         Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/959 оd 24. veljače 2017. o klasifikaciji svojstava horizontalnog slijeganja i kratkoročne apsorpcije vode za na mjestu oblikovane toplinsko-izolacijske proizvode od celuloznog punila (LFCI) iz norme EN 15101-1 na temelju Uredbe (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća
(Službeni list Europske unije L 145, 8.6.2017., str. 1-3)  

·         Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1227 оd 20. ožujka 2017. o uvjetima razredbe bez ispitivanja proizvoda od lijepljenog višeslojnog drva obuhvaćenih usklađenom normom EN 14080 i konstrukcijskih proizvoda od punog zupčasto spojenog drva obuhvaćenih usklađenom normom EN 15497 s obzirom na njihovu reakciju na požar i o izmjeni Odluke 2005/610/EZ
(Službeni list Europske unije L 177, 8.7.2017., str. 1-3)

·         Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1228 оd 20. ožujka 2017. o uvjetima razredbe bez ispitivanja vanjske i unutarnje žbuke na bazi organskih veziva obuhvaćene usklađenom normom EN 15824 i proizvoda za vanjsko i unutarnje žbukanje obuhvaćenih usklađenom normom EN 998-1 s obzirom na njihovu reakciju na požar 
(Službeni list Europske unije L 177, 8.7.2017., str. 4-5)

·         Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/2293 оd 3. kolovoza 2017. o uvjetima razredbe bez ispitivanja proizvoda od križno laminiranog drva obuhvaćenih usklađenom normom EN 16351 i proizvoda od lameliranog furnirskog drva obuhvaćenih usklađenom normom EN 14374 s obzirom na njihovu reakciju na požar
(Službeni list Europske unije L 329, 13.12.2017., str. 1-3

·         Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/771 оd 25. siječnja 2018. o primjenjivom sustavu ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava sidrenih naprava koje se upotrebljavaju za građevine i namijenjene su za sprečavanje pada osoba s visine ili za zaustavljanje pada s visine u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća
(Službeni list Europske unije L 129, 25.5.2018., str. 82 – 83)

·         Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/779 оd 19. veljače 2018. o primjenjivim sustavima ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava konstrukcijskih sendvič-panela s metalnom oblogom u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća
(Službeni list Europske unije L 131, 29.5.2018., str. 23 – 24)

·         Provedbena odluka Komisije (EU) 2019/450 оd 19. ožujka 2019. o objavljivanju europskih dokumenata za ocjenjivanje za građevne proizvode sastavljenih radi potpore Uredbi (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća
(Službeni list Europske unije L 77, 20.3.2019., str. 78-79.)

·         Provedbena odluka Komisije (EU) 2019/451 оd 19. ožujka 2019. o usklađenim normama za građevne proizvode sastavljenima radi potpore Uredbi (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća 
(Službeni list Europske unije L 77, 20.3.2019., str. 80-82)

·         Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/1188 оd 14. ožujka 2019. o dopuni Uredbe (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća utvrđivanjem razreda svojstava povezanih s otpornošću na vjetar za vanjska sjenila i tende
(Službeni listu Europske Unije L 187, 12.7.2019., str. 11–13

·         Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/1342 оd 14. ožujka 2019. o dopuni Uredbe (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća utvrđivanjem razreda svojstava u vezi sa zrakopropusnosti plastičnih i staklenih krovnih svjetlarnika te krovnih poklopaca
(Službeni list Europske Unije L 211, 12.8.2019., str. 1-3)

·         Delegirana odluka Komisije (EU) 2019/1764 оd 14. ožujka 2019. o dopuni Uredbe (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu primjenjivih sustava ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava opreme za balustrade i ograde namijenjene za uporabu u građevinama isključivo radi sprečavanja padova te koje ne nose vertikalno opterećenje građevinske strukture ​
(Službeni list Europske Unije L 270, 24.10.2019., str. 81-83)


Pravilnici

·         Pravilnik o upisu u razred revidenata
(„Narodne novine“ broj 50/20

·         Pravilnik o manje složenim radovima
(„Narodne novine“ broj 14/20

·         Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina
(„Narodne novine“ broj 118/1965/20
Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika (12. prosinca 2019. godine) prestaje važiti Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata („Narodne novine", broj 64/1441/15105/1561/1620/17), osim članaka 27. do 29. Pravilnika.

·         Pravilnik o tijelima, dokumentaciji i postupcima tržišta građevnih proizvoda
(„Narodne novine“ broj 118/19)
Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika (12. prosinca 2019. godine) prestaje važiti Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda („Narodne novine“, broj 103/08147/0987/10129/11), osim odredaba članka 4. stavaka 4. i 5., članka 16. i Tablice 1. toga Pravilnika i Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode („Narodne novine“, broj 103/08).​

o    Odluka ministra o sustavima ocjenjivanja sukladnosti građevnih proizvoda

·         Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima
(„Narodne novine“ broj 112/1734/1836/1998/1931/20)

·         Pravilnik o nostrifikaciji projekata
(„Narodne novine“ broj 98/99, 29/0320/17)

·         Pravilnik o tehničkom pregledu građevine
(„Narodne novine“ broj 46/1898/19

·         Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti
(„Narodne novine“ broj 78/13)

·         Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda
(„Narodne novine“ broj 113/08)

·         Pravilnik o potrebnim znanjima iz područja upravljanja projektima
(„Narodne novine“ broj 85/15)

·         Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa
(„Narodne novine“ broj 15/19)

·         Pravilnik o kontroli projekata
(„Narodne novine“ broj 32/1472/20)

·         Pravilnik o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište
(„Narodne novine“ broj 42/14)

·         Pravilnik o sadržaju pisane Izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine
(„Narodne novine“ broj 43/14)

·         Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja potvrde hrvatskim državljanima i pravnim osobama za ostvarivanje prava pružanja usluga regulirane profesije energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade u državama ugovornicama Ugovora o Europskom ekonomskom prostoru
(„Narodne novine“ broj 47/14)

·         Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju
(„Narodne novine“ broj 88/1790/201/2145/21)
Napomena: Nove izmjene Pravilnika koje stupaju na snagu 1. srpnja 2021. odnose se na članak 18. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (»Narodne novine«, 90/20) vezano na sadržaj Izvješća  o provedenom redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije zgrade, te članak 22. vezano na Priloge 2, 3, 4. 

·         Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera
(„Narodne novine“ broj 131/21)
                 Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu
                 vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera

                 („Narodne novine“ broj 111/14107/1520/1798/19121/19)
                 Napomena: Pravilnik je prestao važiti 1. siječnja 2022. godine. Iznimno, ovaj
                 Pravilnik može se primijeniti na građenje koje je započeto do 30. lipnja 2022.

·         Pravilnik o održavanju građevina
(„Narodne novine“ broj 122/1498/19)

·         Pravilnik o kontroli energetskog certifikata zgrade i izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
(„Narodne novine“ broj  73/15)

·         Pravilnik o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
(„Narodne novine“ broj  73/15133/1560/20)

·         Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja potvrde osobama iz država ugovornica Ugovora o europskom gospodarskom prostoru za pružanje usluge energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade u Republici Hrvatskoj te priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija za pružanje usluga energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade
(„Narodne novine“ broj  77/15)

·         Pravilnik o stručnom ispitu osoba koje obavljaju poslove graditeljstva i prostornoga uređenja
(„Narodne novine“ broj  129/15)

·         Pravilnik o stručnom usavršavanju osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i gradnje
("Narodne novine" broj 55/20)


Naputak

·         Naputak o izradi nacrta akata u postupku izdavanja akata na temelju Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji te provedbi tih postupaka elektroničkim putem
(„Narodne novine“ broj 56/14)


Tehnički propisi

·         Tehnički propis za prozore i vrata
(„Narodne novine“ broj 69/06)

o    Odluka o popisu normi bitnih za primjenu Tehničkog propisa za prozore i vrata

·         Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada
(„Narodne novine“ broj 03/07)

·         Tehnički propis za dimnjake u građevinama
(„Narodne novine“ broj 03/07)

·         Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama
(„Narodne novine“ broj 87/08 i 33/10)

o    Radi bolje primjene propisa objavljujemo kartu godišnjeg broja grmljavinskih dana Republike Hrvatske u boji
Napomena: U slučaju spora mjerodavna je karta iz Priloga 1. Tehničkog propisa („Narodne novine“ broj 33/10)

·         Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada
(„Narodne novine“ broj 110/08)

·         Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije
(„Narodne novine“ broj 5/10)

·         Tehnički propis o građevnim proizvodima
(„Narodne novine“ broj 35/18104/19)

·         Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama
(„Narodne novine“ broj 128/1570/1873/1886/18102/20) - stupio na snagu 1. siječnja 2016. 

·         Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području
(„Narodne novine" broj 4/1524/1593/15133/1536/1658/16104/1628/1788/1729/1843/19

·         Tehnički propis za građevinske konstrukcije
(„Narodne novine" broj 17/17,75/207/22)  

o    Tehnički propis za zidane konstrukcije
(„Narodne novine“ broj 01/07)

o    Tehnički propis za drvene konstrukcije
(„Narodne novine“ broj 121/0758/09125/10136/12)

o    Tehnički propis za čelične konstrukcije
(„Narodne novine“ broj 112/08125/1073/12136/12)

o    Tehnički propis za spregnute konstrukcije od čelika i betona
(„Narodne novine“ broj 119/09125/10136/12)

o    Tehnički propis za betonske konstrukcije
(„Narodne novine“ broj 139/0914/10125/10136/12

o    Tehnički propis za aluminijske konstrukcije
(„Narodne novine“ broj 80/13)
Danom stupanja na snagu novog Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije (4. ožujka 2017. godine) ovi Tehnički propisi prestaju važiti, uz iznimku da se norme iz popisa sadržanih u tim Tehničkim propisima koje se odnose na neusklađeno područje građevnih proizvoda primjenjuju do donošenja posebnog propisa kojim se uređuju građevni proizvodi ukoliko nisu u suprotnosti s Tehničkim propisom o građevnim proizvodima (Narodne novine, br. 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11 i 130/12, 81/13, 136/14 i 119/15).
Nadalje, glavni projekt građevine u kojemu je tehničko rješenje građevinske konstrukcije dano prema tim Tehničkim propisima smatra se valjanim dokumentom za izdavanje akata na temelju kojega se odobrava građenje ako je zahtjev za izdavanje tog akta zajedno s glavnim projektom podnesen u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu novog Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije.

·         Tehnički propis za staklene konstrukcije
(„Narodne novine" broj 53/17)  - stupio na snagu 15. lipnja 2017. godine

·         Tehnički propis za asfaltne kolnike 
(„Narodne novine“ broj 48/21)


Ostalo

·         Akcijski plan za implementaciju Europske direktive o energetskim svojstvima zgrada u hrvatsko zakonodavstvo (pdf)
Zaključak (pdf)
Prihvaćen na 14. sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj 10. travnja 2008.


Arhiva propisa

·         Zakon o prostornom uređenju i gradnji
(„Narodne novine“ broj 76/07pdf38/0955/1190/1150/12)
Vezani zakoni:

o    Zakon o zaštiti okoliša

(„Narodne novine“ broj 80/13 članak 278. stavak 2.)

o    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji
(„Narodne novine“ broj 55/12 članak 31. stavak 6.)

·         Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja
(„Narodne novine“ broj 69/09128/10136/1276/13)

·         Zakon o građevnim proizvodima
(„Narodne novine“ broj 86/0825/13)

·         Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama
(„Narodne novine“ broj 90/11)

·         Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru
(„Narodne novine“ broj 101/11)

·         Zakon o gradnji
(„Narodne novine“ broj 175/03 i 100/04 - redakcijski pročišćeni tekst)

·         Uredba o određivanju zahvata u prostoru i građevina za koje Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva izdaje lokacijsku i/ili građevinsku dozvolu
(„Narodne novine“ broj 116/0756/11)

·         Pravilnik o načinu obračuna površine i obujma u projektima zgrada
(„Narodne novine“ broj 90/10111/1055/12)

·         Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima
(„Narodne novine“ broj 21/0957/10126/1048/1181/1268/13)

·         Pravilnik o uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika
(„Narodne novine“ broj 6/00)

·         Uredba o izmjeni Tarife Zakona o upravnim pristojbama
(„Narodne novine“ broj 117/0725/0869/1019/1340/14)

·         Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima
(„Narodne novine“ broj 79/1441/1575/15)

·         Pravilnik o tehničkom pregledu građevine
(„Narodne novine“ broj 108/04)
NAPOMENA: stupanjem na snagu Pravilnika o sadržaju pisane Izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine („Narodne novine“ broj 43/14) i Pravilnika o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera („Narodne novine“ broj 111/14) prestaju važiti odredbe članka 12. i članka 13. ovoga Pravilnika

·         Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju
(„Narodne novine“ broj 48/14150/14133/1522/1649/1687/1617/1777/17)

·         Tehnički propis o građevnim proizvodima
(„Narodne novine“ broj 33/1087/10146/1081/11100/11130/1281/13136/14119/15)
Napomena: Danom stupanja na snagu novog Tehničkog propisa o građevnim proizvodima (20. travnja 2018. godine) ovaj Tehnički propis prestaje važiti.

·         Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina
(„Narodne novine“ broj 64/1441/15105/1561/1620/17)

·         Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode
(„Narodne novine“ broj 103/08)
Napomena: Danom stupanja na snagu Pravilnika o tijelima, dokumentaciji i postupcima tržišta građevnih proizvoda (12. prosinca 2019. godine) ovaj Pravilnik prestaje važiti.

·         Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda
(„Narodne novine“ broj 103/08147/0987/10129/11)

·         Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje ovlaštenja za kontrolu projekata
(„Narodne novine“ broj 32/1469/1427/15)

·         Prvi program mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije
("Narodne novine" broj 119/20)

·         Uredba o Tarifi upravnih pristojbi
(„Narodne novine“ broj 08/1737/17129/1718/1997/19128/19)

·         Odluka o donošenju Programa mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije
("Narodne novine" broj 17/21)

·         Odluka o donošenju Programa mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije
("Narodne novine" broj 99/21)

 

Administracija
DRUŠTVO GRAĐEVINSKIH INŽENJERA I TEHNIČARA
Nikole Tesle 20, 42 000 Varaždin
e-mail: dgit@dgit.hr, www.dgit.hr
Upis u Registar udruga Varaždinske županije, MB: 03445372, OIB: 36646348757
IBAN Zagrebačka banka HR2123600001101744810
Predsjednik: Velimir Vujec, dipl.ing.građ.