IZJAVA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

(doc .doc)

Društvo građevinskih inženjera i tehničara Varaždin (u daljnjem tekstu DGIT) cijeni Vaše pravo na povjerljivost podataka, te se obvezuje očuvati sigurnost Vaših osobnih podataka koji su dostavljeni DGIT-u na popunjenoj prijavnici prilikom učlanjenja u DGIT, odnosno prijavnici za sudjelovanje na nekom od stručnih seminara ili stručnih ekskurzija. Ova izjava opisuje koje podatke prikupljamo, na koji način ih čuvamo i obrađujemo, te u koje svrhe ih upotrebljavamo.

Na temelju Članka 12. Zakona o udrugama ("Narodne novine" broj 74/14, 70/17 i 98/19) DGIT je dužan voditi popis članova koji obavezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu), osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva, te druge podatke. Od drugih podataka DGIT vodi podatke o adresi stanovanja, mjestu zaposlenja, zvanju, radnom mjestu, datumu prestanka članstva, broju telefona, broju mobitela, broju telefaxa i adresi elektroničke pošte. Svi podaci se vode isključivo u svrhu vođenja evidencije o članovima, izdavanja i slanja računa za članarinu, popunjavanja potvrda o sudjelovanju na stručnim seminarima, slanja poziva, odnosno obavijesti o stručnim seminarima, stručnim ekskurzijama, te ostalim događanjima vezanim na djelovanje DGIT-a koje je određeno Statutom društva. DGIT vodi podatke i o osobama koje nisu članovi DGIT-a Varaždin ili nekog od temeljnih društava članova Hrvatskog saveza građevinskih inženjera, koje su se prijavile i prisustvovale nekom od stručnih seminara i stručnih ekskurzija i to isključivo u svrhu obavještavanja o nadolazećim seminarima, ekskurzijama odnosno događajima kod kojih za sudjelovanje odnosno prisustvovanje ne postoji obveza članstva u DGIT-u odnosno nekoj od temeljnih društava članova Hrvatskog saveza građevinskih inženjera.

DGIT prikuplja, obrađuje i čuva Vaše osobne podatke sukladno Zakonu zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12) i EU općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR - General Data Protection Regulation), koja se od 25. svibnja 2018. primjenjuje u cijeloj Europskoj uniji. Podaci neće biti proslijeđeni trećim osobama, a s podacima se postupa uz primjenu odgovarajućih fizičkih i tehničko-sigurnosnih mjera od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka i njihova uništavanja. Podaci na računalnom poslužitelju pohranjuju se u kontroliranom, sigurnom okruženju, zaštoćenom od neovlaštenog pristupa, upotrebe ili odavanja. Popunjavanjem prijavnica za stručne seminare ili stručne ekskurzije svi podaci su dati dobrovoljno i u svakom trenutku se može dobiti uvid u svoje podatke koji su prikupljeni i koji se obrađuju, te zatražiti ispravak, izmjenu ili dopunu podataka.

Pregledavanje internetskih stranica DGIT-a (www.dgit.hr) je anonimno, te se tom prilikom ne prikupljaju podaci koji bi omogućili Vašu osobnu identifikaciju.
Administracija
DRUŠTVO GRAĐEVINSKIH INŽENJERA I TEHNIČARA
Nikole Tesle 20, 42 000 Varaždin
e-mail: dgit@dgit.hr, www.dgit.hr
Upis u Registar udruga Varaždinske županije, MB: 03445372, OIB: 36646348757
IBAN Zagrebačka banka HR2123600001101744810
Predsjednik: Velimir Vujec, dipl.ing.građ.