IZJAVA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

(doc .doc)

Društvo građevinskih inženjera i tehničara Varaždin (u daljnjem tekstu DGIT) cijeni Vaše pravo na povjerljivost podataka, te se obvezuje očuvati sigurnost Vaših osobnih podataka koji su dostavljeni DGIT-u na popunjenoj prijavnici prilikom učlanjenja u DGIT, odnosno prijavnici za sudjelovanje na nekom od stručnih seminara ili stručnih ekskurzija. Ova izjava opisuje koje podatke prikupljamo, na koji način ih čuvamo i obrađujemo, te u koje svrhe ih upotrebljavamo.

Na temelju Članka 12. Zakona o udrugama ("Narodne novine" broj 74/14 i 70/17) DGIT je dužan voditi popis članova koji obavezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu), osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva, te druge podatke. Od drugih podataka DGIT vodi podatke o adresi stanovanja, mjestu zaposlenja, zvanju, radnom mjestu, datumu prestanka članstva, broju telefona, broju mobitela, broju telefaxa i adresi elektroničke pošte. Svi podaci se vode isključivo u svrhu vođenja evidencije o članovima, izdavanja i slanja računa za članarinu, popunjavanja potvrda o sudjelovanju na stručnim seminarima, slanja poziva, odnosno obavijesti o stručnim seminarima, stručnim ekskurzijama, te ostalim događanjima vezanim na djelovanje DGIT-a koje je određeno Statutom društva. DGIT vodi podatke i o osobama koje nisu članovi DGIT-a Varaždin ili nekog od temeljnih društava članova Hrvatskog saveza građevinskih inženjera, koje su se prijavile i prisustvovale nekom od stručnih seminara i stručnih ekskurzija i to isključivo u svrhu obavještavanja o nadolazećim seminarima, ekskurzijama odnosno događajima kod kojih za sudjelovanje odnosno prisustvovanje ne postoji obveza članstva u DGIT-u odnosno nekoj od temeljnih društava članova Hrvatskog saveza građevinskih inženjera.

DGIT prikuplja, obrađuje i čuva Vaše osobne podatke sukladno Zakonu zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12) i EU općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR - General Data Protection Regulation), koja se od 25. svibnja 2018. primjenjuje u cijeloj Europskoj uniji. Podaci neće biti proslijeđeni trećim osobama, a s podacima se postupa uz primjenu odgovarajućih fizičkih i tehničko-sigurnosnih mjera od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka i njihova uništavanja. Podaci na računalnom poslužitelju pohranjuju se u kontroliranom, sigurnom okruženju, zaštoćenom od neovlaštenog pristupa, upotrebe ili odavanja. Popunjavanjem prijavnica za stručne seminare ili stručne ekskurzije svi podaci su dati dobrovoljno i u svakom trenutku se može dobiti uvid u svoje podatke koji su prikupljeni i koji se obrađuju, te zatražiti ispravak, izmjenu ili dopunu podataka.

Pregledavanje internetskih stranica DGIT-a (www.dgit.hr) je anonimno, te se tom prilikom ne prikupljaju podaci koji bi omogućili Vašu osobnu identifikaciju.
SYNTEKS d.o.o.
PZC VARAŽDIN d.d.
SINGRA d.o.o.
DATA d.o.o.
MIPCRO d.o.o.
OD POROBIJA I ŠPOLJARIĆ
STJEPAN STRELEC
TRI PROJEKT d.o.o.
Geo-Croatia d.o.o.
Obrt za građevinarstvo Hanžek
Gradski stanovi
PORTAL d.o.o.
Ured ovlinž.građ. Premužić
Aris d.o.o.
Forma d.o.o.
GALDI d.o.o.
Ured ovlinž.građ. Soldo
Darko Detelj
KOCIPER COMPANY
INVEST PROJEKT
Administracija
DRUŠTVO GRAĐEVINSKIH INŽENJERA I TEHNIČARA
Anina 11, 42 000 Varaždin
e-mail: dgit@dgit.hr, www.dgit.hr
Upis u Registar udruga Varaždinske županije, MB: 03445372, OIB: 36646348757
IBAN Zagrebačka banka HR2123600001101744810
Predsjednica: mr.sc. Martina Cesar-Kelemen dipl.ing.građ.