Društvo građevinskih inženjera i tehničara Varaždin organiziralo je dvodnevni posjet gradilištu Pelješkog mosta. Stručna ekskurzija organizirana je 28. i 29. 06. 2021. godine. Dolaskom u Komarnu posjetitelji su se podijelili u dvije grupe. Jedna je grupa ostala rezgledavati gradilište mosta dok je druga grupa nastavila putovanje do doline rijeke Neretve gdje je upriličena vožnja lađama do gusarskog otoka. 

Idućeg dana grupe su se zamijenile pa je tako druga grupa ostala razgledavati gradilište Pelješkog mosta dok je prva grupa posjetila dolinu rijeke Neretve kao i prva grupa prethodnog dana. Nakon što su se grupe ponovo spojile upriličen je na povratku posjet Etno selu Dalmati koje predstavlja jedinstveni spoj kulture, tradicije i povijesti. Nakon razgleda i kasnog ručka uslijedio je povratak u Varaždin. 

Slike sa ovog izleta možete vidjeti na Facebook profilu DGIT-a ovdje.

Powered by CuteNews
Administracija
DRUŠTVO GRAĐEVINSKIH INŽENJERA I TEHNIČARA
Nikole Tesle 20, 42 000 Varaždin
e-mail: dgit@dgit.hr, www.dgit.hr
Upis u Registar udruga Varaždinske županije, MB: 03445372, OIB: 36646348757
IBAN Zagrebačka banka HR2123600001101744810
Predsjednik: Velimir Vujec, dipl.ing.građ.