DGIT Varaždin organizira stručno putovanje u Francusku i Španjolsku u terminu od 19. - 24. rujna 2019. godine. Cijena aranžmana iznosi 3.600 kuna po osobi. Rok za prijave je 4. lipanj 2019. godine do kad treba uplatiti nepovratni avans u iznosu od 800 kuna koji se uplaćuje na račun agencije FILIDA TRAVEL, Dore Pfanove 7, 10000 Zagreb, Žiro račun otvoren kod Zagrebačke banke IBAN HR3223600001101988664, Svrha uplate: Baskija. Ostale rate mogu se platiti prema vlastitim mogućnostima s time da se ukupan iznos mora uplatiti do samog putovanja. Molimo sve zainteresirane da se prijave na obje navedene adrese: seminari@dgit.hr i goran@filidatravel.hr.

Popratni dopis i plan putovanja možete preuzeti ovdje.

Powered by CuteNews
Administracija
DRUŠTVO GRAĐEVINSKIH INŽENJERA I TEHNIČARA
Anina 11, 42 000 Varaždin
e-mail: dgit@dgit.hr, www.dgit.hr
Upis u Registar udruga Varaždinske županije, MB: 03445372, OIB: 36646348757
IBAN Zagrebačka banka HR2123600001101744810
Predsjednica: mr.sc. Martina Cesar-Kelemen dipl.ing.građ.