Predsjedništvo Društva građevinskih inženjera i tehničara Varaždin organiziralo je za članove društva posjet gradilištu novog putničkog terminala Međunarodne zračne luke Zagreb. Četrdeset članova posjetilo je gradilište u subotu 14.03.2015. godine pod stručnim vodstvom Nine Dražin-Lovrec koja je održala Prezentacija projekta konstrukcije novog putničkog terminala zračne luke Zagreb. Navedeni posjet prihvaćen je i potvrđen u sklopu cjeloživotnog obrazovanja i bodovan je sa 3 boda. Nakon obilaska gradilišta organiziran je zajednički ručak na Varaždin bregu.

Fotografije možete preuzeti ovdje.

 

Powered by CuteNews
SYNTEKS d.o.o.
PZC VARAŽDIN d.d.
SINGRA d.o.o.
DATA d.o.o.
MIPCRO d.o.o.
OD POROBIJA I ŠPOLJARIĆ
STJEPAN STRELEC
TRI PROJEKT d.o.o.
Geo-Croatia d.o.o.
Obrt za građevinarstvo Hanžek
Gradski stanovi
PORTAL d.o.o.
Ured ovlinž.građ. Premužić
Aris d.o.o.
Forma d.o.o.
GALDI d.o.o.
Ured ovlinž.građ. Soldo
Darko Detelj
KOCIPER COMPANY
INVEST PROJEKT
Administracija
DRUŠTVO GRAĐEVINSKIH INŽENJERA I TEHNIČARA
Anina 11, 42 000 Varaždin
e-mail: dgit@dgit.hr, www.dgit.hr
Upis u Registar udruga Varaždinske županije, MB: 03445372, OIB: 36646348757
IBAN Zagrebačka banka HR2123600001101744810
Predsjednica: mr.sc. Martina Cesar-Kelemen dipl.ing.građ.