Datoteke za preuzimanje:

pdf Program održavanja stručnih seminara i skupova 2018. (*)

(*) NAPOMENA: U Programu su navedeni okvirni termini, a o točnim terminima održavanja
seminara i stručnih putovanja obavijest će biti objavljena na Internet stranicama društva,
kao i dostavljena putem e-maila.

pdf Zahtjev za vođenje evidencije o stručnom usavršavanjuStručni seminari:

DGIT Varaždin organizirao je 30.01.2015. godine Seminar na temu "Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta i Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina". Predavanja na Seminaru održale su  Ines Androić Brajčić, mag. ing. arhitekture i urbanizma, Pomoćnica ministrice za prostorno uređenje, pravne poslove i programe Europske unije i dr.sc. Borka Bobovec, dipl.ing.arh., Pomoćnica ministrice za graditeljstvo i energetsku učinkovitost u zgradarstvu.

Prezentacija Pravilnika o obveznom sadržaju idejnog projekta.

Prezentacija Pravilnika o obveznom sadržaju projekta građevina.

Powered by CuteNews
SYNTEKS d.o.o.
PZC VARAŽDIN d.d.
SINGRA d.o.o.
DATA d.o.o.
MIPCRO d.o.o.
OD POROBIJA I ŠPOLJARIĆ
STJEPAN STRELEC
TRI PROJEKT d.o.o.
Geo-Croatia d.o.o.
Obrt za građevinarstvo Hanžek
Gradski stanovi
PORTAL d.o.o.
Ured ovlinž.građ. Premužić
Aris d.o.o.
Forma d.o.o.
GALDI d.o.o.
Ured ovlinž.građ. Soldo
Darko Detelj
KOCIPER COMPANY
INVEST PROJEKT
Administracija
DRUŠTVO GRAĐEVINSKIH INŽENJERA I TEHNIČARA
Anina 11, 42 000 Varaždin
e-mail: dgit@dgit.hr, www.dgit.hr
Upis u Registar udruga Varaždinske županije, MB: 03445372, OIB: 36646348757
IBAN Zagrebačka banka HR2123600001101744810
Predsjednica: mr.sc. Martina Cesar-Kelemen dipl.ing.građ.