Stručni seminari:

Društvo građevinskih inženjera i tehničara Varaždin organiziralo je 26.09.2014. godine Seminar na temu "Konzervacije, rekonstrukcije i obnove graditeljskog nasljeđa te problemi, sanacije, gradnja i obnovljivi izvori energije". Seminar je održan u prostorijama Geotehničkog fakulteta u Varaždinu, a predavanjima  koje je držao prof.dr.sc. Božo Soldo prisustvovalo je dvadesetak sudionika. 

 

Powered by CuteNews
Administracija
DRUŠTVO GRAĐEVINSKIH INŽENJERA I TEHNIČARA
Anina 11, 42 000 Varaždin
e-mail: dgit@dgit.hr, www.dgit.hr
Upis u Registar udruga Varaždinske županije, MB: 03445372, OIB: 36646348757
IBAN Zagrebačka banka HR2123600001101744810
Predsjednik: Velimir Vujec, dipl.ing.građ.