Stručni seminari:

Društvo građevinskih inženjera i tehničara Varaždin organiziralo je Seminar na temu "Novi Zakon o gradnji i novi Zakon o prostornom uređenju". Seminar je održan u petak 13.12.2013. godine u prostorijama Geotehničkog fakulteta u Varaždinu, Hallerova aleja 7. Predavači na Seminaru bili su Pomoćnik ministrice za prostorno uređenje Danijel Meštrić, magistar inženjer građevinarstva i Pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo Varaždinske županije Mario Sačić, magistar inženjer građevinarstva. Ova aktualna tema privukla je stotinjak sudionika Seminara.

Prezentaciju novog Zakona o gradnji možete preuzeti ovdje.

Prezentaciju novog Zakona o prostornom uređenju možete preuzeti ovdje.

Powered by CuteNews
Administracija
DRUŠTVO GRAĐEVINSKIH INŽENJERA I TEHNIČARA
Anina 11, 42 000 Varaždin
e-mail: dgit@dgit.hr, www.dgit.hr
Upis u Registar udruga Varaždinske županije, MB: 03445372, OIB: 36646348757
IBAN Zagrebačka banka HR2123600001101744810
Predsjednik: Velimir Vujec, dipl.ing.građ.