Datoteke za preuzimanje:

pdf Program održavanja stručnih seminara i skupova 2018. (*)

(*) NAPOMENA: U Programu su navedeni okvirni termini, a o točnim terminima održavanja
seminara i stručnih putovanja obavijest će biti objavljena na Internet stranicama društva,
kao i dostavljena putem e-maila.

pdf Zahtjev za vođenje evidencije o stručnom usavršavanjuStručni seminari:

Društvo građevinskih inženjera i tehničara Varaždin organiziralo je Seminar na temu "Novi Zakon o gradnji i novi Zakon o prostornom uređenju". Seminar je održan u petak 13.12.2013. godine u prostorijama Geotehničkog fakulteta u Varaždinu, Hallerova aleja 7. Predavači na Seminaru bili su Pomoćnik ministrice za prostorno uređenje Danijel Meštrić, magistar inženjer građevinarstva i Pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo Varaždinske županije Mario Sačić, magistar inženjer građevinarstva. Ova aktualna tema privukla je stotinjak sudionika Seminara.

Prezentaciju novog Zakona o gradnji možete preuzeti ovdje.

Prezentaciju novog Zakona o prostornom uređenju možete preuzeti ovdje.

Powered by CuteNews
SYNTEKS d.o.o.
PZC VARAŽDIN d.d.
SINGRA d.o.o.
DATA d.o.o.
MIPCRO d.o.o.
OD POROBIJA I ŠPOLJARIĆ
STJEPAN STRELEC
TRI PROJEKT d.o.o.
Geo-Croatia d.o.o.
Obrt za građevinarstvo Hanžek
Gradski stanovi
PORTAL d.o.o.
Ured ovlinž.građ. Premužić
Aris d.o.o.
Forma d.o.o.
GALDI d.o.o.
Ured ovlinž.građ. Soldo
Darko Detelj
KOCIPER COMPANY
INVEST PROJEKT
Administracija
DRUŠTVO GRAĐEVINSKIH INŽENJERA I TEHNIČARA
Anina 11, 42 000 Varaždin
e-mail: dgit@dgit.hr, www.dgit.hr
Upis u Registar udruga Varaždinske županije, MB: 03445372, OIB: 36646348757
IBAN Zagrebačka banka HR2123600001101744810
Predsjednica: mr.sc. Martina Cesar-Kelemen dipl.ing.građ.