Stručni seminari:

Društvo građevinskih inženjera i tehničara Varaždin organiziralo je Seminar na temu "Energetsko certificiranje u Hrvatskoj, zakonska regulativa i osnovne postavke i ciljevi, sadržaj implementacije i način provođenja". Seminar je održan 08.03.2013. godine u prostorijama Geotehničkog fakulteta u Varaždinu, Hallerova Aleja 7. Predavači na Seminaru bili su Silvio Novak, dipl. ing. građ. i Željko Kos, struč. spec. ing. građ.  Nazočnost izlaganjima kao skupu stručnog usavršavanja verificiranog od strane HSGI-a sudionicima je donijelo 5 bodova iz područja GTR i 2 boda iz područja ostalo.

 Materijale sa seminara možete preuzeti ovdje (33 Mb).

 

 

Powered by CuteNews
Administracija
DRUŠTVO GRAĐEVINSKIH INŽENJERA I TEHNIČARA
Anina 11, 42 000 Varaždin
e-mail: dgit@dgit.hr, www.dgit.hr
Upis u Registar udruga Varaždinske županije, MB: 03445372, OIB: 36646348757
IBAN Zagrebačka banka HR2123600001101744810
Predsjednik: Velimir Vujec, dipl.ing.građ.