Stručni seminari:

Društvo građevinskih ineženjera i tehničara Varaždin organiziralo je Seminar na temu "Kućna kanalizacija, otpadne vode i bolesti, prikupljanje otpadnih voda i lokalni uređaji". Seminar je održan u petak 08.02.2013. u prostorijama Geotehničkog fakulteta u Varaždinu, Hallerova aleja 7, Varaždin. Predavač na seminaru je bila Prof. Dr. Sc. Božena Tušar, dipl.ing.građ.

Ovo stručno usavršavanje obuhvaća nazočnost izlaganjima prema programu, a u ukupnom trajanju od 6 sati. Nazočnost izlaganjima kao skupu stručnog usavršavanja verificiranog od strane HSGI-a sudionicima je donijelo 6 bodova iz područja ostalo.

Materijale sa seminara možete pruzeti ovdje.

Powered by CuteNews
Administracija
DRUŠTVO GRAĐEVINSKIH INŽENJERA I TEHNIČARA
Nikole Tesle 20, 42 000 Varaždin
e-mail: dgit@dgit.hr, www.dgit.hr
Upis u Registar udruga Varaždinske županije, MB: 03445372, OIB: 36646348757
IBAN Zagrebačka banka HR2123600001101744810
Predsjednik: Velimir Vujec, dipl.ing.građ.