Stručni seminari:

Društvo građevinskih inženjera i tehničara Varaždin organiziralo je Seminar na temu "Tehnička regulativa u području energetske učinkovitosti, toplinske i zvučne zaštite, s posebnim osvrtom na energetsku učinkovitost u Gradu Varaždinu". Seminar na ovu trenutno vrlo aktualnu temu održan je 07. ožujka 2014. u prostorijama Geotehničkog fakulteta u Varaždinu, Hallerova aleja 7. Predavač na Seminaru bio je Silvio Novak, dipl.ing.građ. Prisustvovanje ovom Seminaru kao skupu stručnog usavršavanja verificiranog od strane HSGI-a sudionicima je donio novi 6 bodova iz područja regultive i 2 boda iz područja struke.

 

Materijale sa Seminara možete preuzeti ovdje.

Powered by CuteNews
Administracija
DRUŠTVO GRAĐEVINSKIH INŽENJERA I TEHNIČARA
Anina 11, 42 000 Varaždin
e-mail: dgit@dgit.hr, www.dgit.hr
Upis u Registar udruga Varaždinske županije, MB: 03445372, OIB: 36646348757
IBAN Zagrebačka banka HR2123600001101744810
Predsjednik: Velimir Vujec, dipl.ing.građ.