Predmet:

Članak 9. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva (Narodne novine br. 02/14.), mišljenje Predsjedništva HSGI, dostavlja se
    

Poštovani,


objavom gore navedenih Izmjena Pravilnika propisano je da se svim obveznicima stručnog usavršavanja prekida obveza prikupljanja bodova do uređivanja pitanja dokazivanja ispunjavanja obveze stručnog usavršavanja na temelju posebnog zakona kojim će se urediti pitanje polaganja stručnog ispita te upotpunjavanja, usavršavanja i provjere znanja osoba koje su položile stručni ispit. Nadalje, smatra se da su svi obveznici stručnog usavršavanja, koji nisu prikupili potreban broj bodova u prvom petogodišnjem razdoblju, ispunili obvezu stručnog usavršavanja u tom razdoblju. Voditelji evidencija stručnog usavršavanja dužni su do 28. veljače 2014. godine za obveznike stručnog usavršavanja dostaviti podatke zaključno s danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika.


HSGI-i je za sve prijavljene članove za koje vodi evidenciju predmetnu obvezu izvršio i u navedenom vremenu predao sve podatke o bodovima koje vodi u svojoj evidenciji.
Predmetnim se Pravilnikom nisu mijenjale te su i dalje ostale na snazi odredbe koje se odnose na „Stručno usavršavanje odnosno odredbe o Obveznicima stručnog usavršavanja i način provjere, Oblici stručnog usavršavanja i evidencija, Petogodišnji program stručnog usavršavanja". Prema odredbama koje su na snazi Hrvatski savez građevinskih inženjera kao nositelj Programa stručnog usavršavanja i dalje provodi stručno usavršavanje prema petogodišnjem programu do 2016. godine, na koji je suglasnost dalo Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja.


Hrvatski savez građevinskih inženjera razmatrajući navedenu problematiku na 27. sjednici Predsjedništva zaključilo je da se preporuči svim temeljnim i specijalističkim društvima da sva društva trebaju nastaviti s provođenjem stručnog usavršavanja, sukladno petogodišnjim Programom stručnog usavršavanja, s obveznicima stručnog usavršavanja koji su žele upotpunjavati i usavršavati svoje znanje nakon položenog stručnog ispita. Ujedno predlažemo da se i dalje dodjeljuju bodovi sukladno predviđenom i po HSGI-u ovjerenom godišnjem Planu usavršavanja.


Nadalje, mišljenja smo da je obaveza svakog inženjera da se usavršava, a seminari su najlakši i najjednostavniji način prikupljanja novih znanja iz područja struke, pogotovu na način kako to rade temeljna i specijalistička društva.
HSGI će se u svakom slučaju založiti da se kroz novi Zakon održi obveza stručnog usavršavanja, o čemu ćemo Vas kontinuirano obavještavati, te ujedno molimo i Vaše aktivno sudjelovanje u tom smjeru.

 

S poštovanjem,

Predsjednik HSGI:
                                                                
Dragan Blažević, dipl. ing. građ.
 

Powered by CuteNews
SYNTEKS d.o.o.
PZC VARAŽDIN d.d.
SINGRA d.o.o.
DATA d.o.o.
MIPCRO d.o.o.
OD POROBIJA I ŠPOLJARIĆ
STJEPAN STRELEC
TRI PROJEKT d.o.o.
Geo-Croatia d.o.o.
Obrt za građevinarstvo Hanžek
Gradski stanovi
PORTAL d.o.o.
Ured ovlinž.građ. Premužić
Aris d.o.o.
Forma d.o.o.
GALDI d.o.o.
Ured ovlinž.građ. Soldo
Darko Detelj
KOCIPER COMPANY
INVEST PROJEKT
Administracija
DRUŠTVO GRAĐEVINSKIH INŽENJERA I TEHNIČARA
Anina 11, 42 000 Varaždin
e-mail: dgit@dgit.hr, www.dgit.hr
Upis u Registar udruga Varaždinske županije, MB: 03445372, OIB: 36646348757
IBAN Zagrebačka banka HR2123600001101744810
Predsjednica: mr.sc. Martina Cesar-Kelemen dipl.ing.građ.