Društvo građevinskih inženjera i tehničara Varaždin organizira seminar na temu "Tehničko stanje i tehnička dijagnoza kao analiza stanja oštećenih objekata i konstrukcija". Seminar će se održati dana 28.09.2018. godine s početkom u 09.00 sati u prostorijama Geotehničkog fakulteta u Varaždinu, Hallerova aleja 7, Varaždin. Predavač na seminaru bit će dr.sc. Matija Orešković, dipl.ing.građ. Molimo sve zainteresirane da se prijave za sudjelovanje zaključno do 26.09.2018. godine. Kotizacija za članove HSGI-a, odnosno temeljnog društva članice HSGI-a iznosi 150,00 kuna, a za ostale zainteresirane 200,00 kuna.

Poziv sa satnicom i prijavnicu za seminar možete preuzeti ovdje.

 

Powered by CuteNews
SYNTEKS d.o.o.
PZC VARAŽDIN d.d.
SINGRA d.o.o.
DATA d.o.o.
MIPCRO d.o.o.
OD POROBIJA I ŠPOLJARIĆ
STJEPAN STRELEC
TRI PROJEKT d.o.o.
Geo-Croatia d.o.o.
Obrt za građevinarstvo Hanžek
Gradski stanovi
PORTAL d.o.o.
Ured ovlinž.građ. Premužić
Aris d.o.o.
Forma d.o.o.
GALDI d.o.o.
Ured ovlinž.građ. Soldo
Darko Detelj
KOCIPER COMPANY
INVEST PROJEKT
Administracija
DRUŠTVO GRAĐEVINSKIH INŽENJERA I TEHNIČARA
Anina 11, 42 000 Varaždin
e-mail: dgit@dgit.hr, www.dgit.hr
Upis u Registar udruga Varaždinske županije, MB: 03445372, OIB: 36646348757
IBAN Zagrebačka banka HR2123600001101744810
Predsjednica: mr.sc. Martina Cesar-Kelemen dipl.ing.građ.