datum objave: 30.03.2012.|print

Društvo građevinskih inženjera i tehničara Varaždin organiziralo je 10. i 11. lipnja 2011. godine u okviru cjeloživornog obrazovanja terenski obilazak područja Nacionalnog parka Sjeverni Velebit. Tom prilikom posjećena je između ostalog Premužićeva staza,  Meteorološka postaja Zavižan i Velebitski botanički vrt.  Članak o terenskom obilasku napisala je Prof.dr.sc. Božena Tušar, dipl.ing građ., a članak je objavljen u Glasniku Hrvatskog društva za zaštitu voda broj 26 iz prosinca 2011. godine. Cijeli objavljeni članak možete preuzeti u pdf formatu ovdje.

 

 

Powered by CuteNews
SYNTEKS d.o.o.
PZC VARAŽDIN d.d.
SINGRA d.o.o.
DATA d.o.o.
MIPCRO d.o.o.
OD POROBIJA I ŠPOLJARIĆ
STJEPAN STRELEC
TRI PROJEKT d.o.o.
Geo-Croatia d.o.o.
Obrt za građevinarstvo Hanžek
Gradski stanovi
PORTAL d.o.o.
Ured ovlinž.građ. Premužić
Aris d.o.o.
Forma d.o.o.
GALDI d.o.o.
Ured ovlinž.građ. Soldo
Darko Detelj
KOCIPER COMPANY
INVEST PROJEKT
Administracija
DRUŠTVO GRAĐEVINSKIH INŽENJERA I TEHNIČARA
Anina 11, 42 000 Varaždin
e-mail: dgit@dgit.hr, www.dgit.hr
Upis u Registar udruga Varaždinske županije, MB: 03445372, OIB: 36646348757
IBAN Zagrebačka banka HR2123600001101744810
Predsjednica: mr.sc. Martina Cesar-Kelemen dipl.ing.građ.