Datoteke za preuzimanje:

pdf Program održavanja stručnih seminara i skupova 2019. (*)

(*) NAPOMENA: U Programu su navedeni okvirni termini, a o točnim terminima održavanja
seminara i stručnih putovanja obavijest će biti objavljena na Internet stranicama društva,
kao i dostavljena putem e-maila.

pdf Zahtjev za vođenje evidencije o stručnom usavršavanjuStručni seminari:

datum objave: 13.05.2019.|print

Društvo građevinskih inženjera i tehničara Varaždin sudjeluje kao partner u organizaciji Wienerberger Spring City Tour-a 2019. koji će se održati u Varaždinu 4. lipnja 2019. godine s početkom u 14.00 sati u prostorijama hotela Turist. Ove godine predstavlja se Wienerbergerov koncept zgrada gotovo nulte energije koji odgovara zahtjevima Europske direktive 20-20-20. Za sudjelovanje na ovom stručnom skupu potrebno se prijaviti ovdje. Na navedenoj poveznici naći ćete satnicu predavanja, predavače kao i sve ostale informacije vezane na ovaj skup. Sudjelovanje na ovom stručnom skupu boduje se s dva boda.

Powered by CuteNews
Administracija
DRUŠTVO GRAĐEVINSKIH INŽENJERA I TEHNIČARA
Anina 11, 42 000 Varaždin
e-mail: dgit@dgit.hr, www.dgit.hr
Upis u Registar udruga Varaždinske županije, MB: 03445372, OIB: 36646348757
IBAN Zagrebačka banka HR2123600001101744810
Predsjednica: mr.sc. Martina Cesar-Kelemen dipl.ing.građ.