Datoteke za preuzimanje:

pdf Program održavanja stručnih seminara i skupova 2019. (*)

(*) NAPOMENA: U Programu su navedeni okvirni termini, a o točnim terminima održavanja
seminara i stručnih putovanja obavijest će biti objavljena na Internet stranicama društva,
kao i dostavljena putem e-maila.

pdf Zahtjev za vođenje evidencije o stručnom usavršavanjuStručni seminari:

Društvo građevinskih inženjera i tehničara Varaždin organiziralo je seminar "Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama s naglaskom na legalizaciju". Seminar je održan 07.09.2012. u 16,00 h u prostorijama Geotehničkog fakulteta u Varaždinu, Hallerova aleja 7, Varaždin.

Predavači na seminaru bili su Pomoćnik ministra graditeljstva Danijel Meštrić, dipl.ing.građ. i Pročelnik UO za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Grada Varaždina Stanko Vitez, dipl.ing.geod.

Kako se radi o aktualnoj temi za ovaj seminar je pokazan velik interes a nazočnost izlaganjimu kao skupu stručnog usavršavanja verificiranog od strane HSGI-a sudionicima je donijelo 8 bodova iz područja regulative.

Powered by CuteNews
Administracija
DRUŠTVO GRAĐEVINSKIH INŽENJERA I TEHNIČARA
Anina 11, 42 000 Varaždin
e-mail: dgit@dgit.hr, www.dgit.hr
Upis u Registar udruga Varaždinske županije, MB: 03445372, OIB: 36646348757
IBAN Zagrebačka banka HR2123600001101744810
Predsjednica: mr.sc. Martina Cesar-Kelemen dipl.ing.građ.