Datoteke za preuzimanje:

pdf Program održavanja stručnih seminara i skupova 2018. (*)

(*) NAPOMENA: U Programu su navedeni okvirni termini, a o točnim terminima održavanja
seminara i stručnih putovanja obavijest će biti objavljena na Internet stranicama društva,
kao i dostavljena putem e-maila.

pdf Zahtjev za vođenje evidencije o stručnom usavršavanjuStručni seminari:

Društvo građevinskih inženjera i tehničara Varaždin organiziralo je seminar "Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama s naglaskom na legalizaciju". Seminar je održan 07.09.2012. u 16,00 h u prostorijama Geotehničkog fakulteta u Varaždinu, Hallerova aleja 7, Varaždin.

Predavači na seminaru bili su Pomoćnik ministra graditeljstva Danijel Meštrić, dipl.ing.građ. i Pročelnik UO za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Grada Varaždina Stanko Vitez, dipl.ing.geod.

Kako se radi o aktualnoj temi za ovaj seminar je pokazan velik interes a nazočnost izlaganjimu kao skupu stručnog usavršavanja verificiranog od strane HSGI-a sudionicima je donijelo 8 bodova iz područja regulative.

Powered by CuteNews
SYNTEKS d.o.o.
PZC VARAŽDIN d.d.
SINGRA d.o.o.
DATA d.o.o.
MIPCRO d.o.o.
OD POROBIJA I ŠPOLJARIĆ
STJEPAN STRELEC
TRI PROJEKT d.o.o.
Geo-Croatia d.o.o.
Obrt za građevinarstvo Hanžek
Gradski stanovi
PORTAL d.o.o.
Ured ovlinž.građ. Premužić
Aris d.o.o.
Forma d.o.o.
GALDI d.o.o.
Ured ovlinž.građ. Soldo
Darko Detelj
KOCIPER COMPANY
INVEST PROJEKT
Administracija
DRUŠTVO GRAĐEVINSKIH INŽENJERA I TEHNIČARA
Anina 11, 42 000 Varaždin
e-mail: dgit@dgit.hr, www.dgit.hr
Upis u Registar udruga Varaždinske županije, MB: 03445372, OIB: 36646348757
IBAN Zagrebačka banka HR2123600001101744810
Predsjednica: mr.sc. Martina Cesar-Kelemen dipl.ing.građ.