Datoteke za preuzimanje:

pdf Program održavanja stručnih seminara i skupova 2019. (*)

(*) NAPOMENA: U Programu su navedeni okvirni termini, a o točnim terminima održavanja
seminara i stručnih putovanja obavijest će biti objavljena na Internet stranicama društva,
kao i dostavljena putem e-maila.

pdf Zahtjev za vođenje evidencije o stručnom usavršavanjuStručni seminari:

Društvo građevinskih inženjera i tehničara Varaždin nastavljajući ustaljenu praksu uspješno je organiziralo u okviru provedbe programa stručnog usavršavanja Seminar pod nazivom "Ispuštanje otpadnih voda i zbrinjavanje muljeva s komunalnih uređaja za pročišćavanje". Seminar je održan 18.05.2012. godine u prostorijama Geotehničkog fakulteta u Varaždinu, Hallerova aleja 7. Predavač na seminaru bila je Prof.dr.sc. Božena Tušar, dipl.ing.građ. Prisutni na Seminaru stekli su novih 6 bodova. 

 

 

 

 

Powered by CuteNews
Administracija
DRUŠTVO GRAĐEVINSKIH INŽENJERA I TEHNIČARA
Anina 11, 42 000 Varaždin
e-mail: dgit@dgit.hr, www.dgit.hr
Upis u Registar udruga Varaždinske županije, MB: 03445372, OIB: 36646348757
IBAN Zagrebačka banka HR2123600001101744810
Predsjednica: mr.sc. Martina Cesar-Kelemen dipl.ing.građ.