Datoteke za preuzimanje:

pdf Program održavanja stručnih seminara i skupova 2019. (*)

(*) NAPOMENA: U Programu su navedeni okvirni termini, a o točnim terminima održavanja
seminara i stručnih putovanja obavijest će biti objavljena na Internet stranicama društva,
kao i dostavljena putem e-maila.

pdf Zahtjev za vođenje evidencije o stručnom usavršavanjuStručni seminari:

datum objave: 22.03.2012.|print

Društvo građevinskih inženjera i tehničara Varaždin organiziralo je 29.03.2012. godine posjet gradilištu podzemne garaže koja se gradi na Kapucinskom trgu u Varaždinu. Na gradilištu kao predstavnik investitora tvrtke "Crtorad" d.o.o. Varaždin, nazočne je s osnovnim podacima o podzemnoj garaži upoznao koordinator radova Mladen Jugović, dipl.ing.građ. O korištenoj tehnologiji izvođenja radova predavanje je održala Nina Dražin Lovrec, dipl.ing.građ. u svojstvu nadzornog inženjera, dok je  Predrag Presečki, dipl.ing.građ.,  jedan od projektanata, članove društva upoznao sa načinom izvođenja prednapregnute konstrukcije. Nakon posjeta gradilištu u prostorijama Geotehničkog fakulteta u Varaždinu prof.dr.sc. Božo Soldo održao je predavanje na temu "Zaštita građevinskih jama u Varaždinu u zadnja četiri desetljeća". Društvo građevinskih inženjera i tehničara Varaždin ovim putem se zahvaljuje Investitoru, izvoditelju i svim predavačim na omogućenom posjetu gradilištu podzemne garaže.

Fotografije pogledajte u rubrici Galerija slika.

Powered by CuteNews
Administracija
DRUŠTVO GRAĐEVINSKIH INŽENJERA I TEHNIČARA
Anina 11, 42 000 Varaždin
e-mail: dgit@dgit.hr, www.dgit.hr
Upis u Registar udruga Varaždinske županije, MB: 03445372, OIB: 36646348757
IBAN Zagrebačka banka HR2123600001101744810
Predsjednica: mr.sc. Martina Cesar-Kelemen dipl.ing.građ.