Datoteke za preuzimanje:

pdf Program održavanja stručnih seminara i skupova 2019. (*)

(*) NAPOMENA: U Programu su navedeni okvirni termini, a o točnim terminima održavanja
seminara i stručnih putovanja obavijest će biti objavljena na Internet stranicama društva,
kao i dostavljena putem e-maila.

pdf Zahtjev za vođenje evidencije o stručnom usavršavanjuStručni seminari:

Društvo građevinskih inženjera i tehničara Varaždin organiziralo je 10.02.2012. godine Seminar stručnog usavršavanja pod nazivom "Zakon o javnoj nabavi, novosti, izmjene". Preko sto sudionika Seminara koji je održan u prostorijama Geotehničkog fakulteta u Varaždinu, govori u prilog tome koliko je ova tema zanimljiva. Predavači na Seminaru bile su trenerice javne nabave Mirjana Čusek Slunjski i Karmen Meić. Prisustvo ovom Seminaru sudionicima je osiguralo novih 8 bodova iz područja regulative.

 

 

 

Powered by CuteNews
Administracija
DRUŠTVO GRAĐEVINSKIH INŽENJERA I TEHNIČARA
Anina 11, 42 000 Varaždin
e-mail: dgit@dgit.hr, www.dgit.hr
Upis u Registar udruga Varaždinske županije, MB: 03445372, OIB: 36646348757
IBAN Zagrebačka banka HR2123600001101744810
Predsjednica: mr.sc. Martina Cesar-Kelemen dipl.ing.građ.