Datoteke za preuzimanje:

pdf Program održavanja stručnih seminara i skupova 2019. (*)

(*) NAPOMENA: U Programu su navedeni okvirni termini, a o točnim terminima održavanja
seminara i stručnih putovanja obavijest će biti objavljena na Internet stranicama društva,
kao i dostavljena putem e-maila.

pdf Zahtjev za vođenje evidencije o stručnom usavršavanjuStručni seminari:

datum objave: 08.11.2011.|print

Društvo građevinskih inženjera i tehničara Varaždin organiziralo je seminar pod nazivom "Zakon o zaštiti na radu vezano na Zakon o prostornom uređenju i gradnji". Seminar održan 25.11.2011. godine  u prostorijama Geotehničkog fakulteta u Varaždinu, Hallerova aleja 7, Varaždin. Predavači na seminaru bili su Rudolf Kolarić, Darko Klarić, Said Mušanović i Josip Kosovec. Nazočnost seminaru kao skupu stručnog usavršavanja verificiranom od strane HSGI-a sudionicima je donio 8 bodova iz područja regulative.

Powered by CuteNews
Administracija
DRUŠTVO GRAĐEVINSKIH INŽENJERA I TEHNIČARA
Anina 11, 42 000 Varaždin
e-mail: dgit@dgit.hr, www.dgit.hr
Upis u Registar udruga Varaždinske županije, MB: 03445372, OIB: 36646348757
IBAN Zagrebačka banka HR2123600001101744810
Predsjednica: mr.sc. Martina Cesar-Kelemen dipl.ing.građ.