Datoteke za preuzimanje:

pdf Program održavanja stručnih seminara i skupova 2019. (*)

(*) NAPOMENA: U Programu su navedeni okvirni termini, a o točnim terminima održavanja
seminara i stručnih putovanja obavijest će biti objavljena na Internet stranicama društva,
kao i dostavljena putem e-maila.

pdf Zahtjev za vođenje evidencije o stručnom usavršavanjuStručni seminari:

Društvo građevinskih inženjera i tehničara Varaždin organiziralo je Seminar pod nazivom "Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda". Seminar je održan 03.06.2011. godine  u prostorijama Geotehničkog fakulteta u Varaždinu, Hallerova Aleja 7, Varaždin. Predavač na Seminaru bila je prof.dr.sc. Božena Tušar, dipl.ing.građ. Održani Seminar bio je posljednji u ovom petogodišnjem razdoblju, a sudjelovanjem na Seminaru polaznici su stekli 6 bodova.

Powered by CuteNews
Administracija
DRUŠTVO GRAĐEVINSKIH INŽENJERA I TEHNIČARA
Anina 11, 42 000 Varaždin
e-mail: dgit@dgit.hr, www.dgit.hr
Upis u Registar udruga Varaždinske županije, MB: 03445372, OIB: 36646348757
IBAN Zagrebačka banka HR2123600001101744810
Predsjednica: mr.sc. Martina Cesar-Kelemen dipl.ing.građ.