Datoteke za preuzimanje:

pdf Program održavanja stručnih seminara i skupova 2019. (*)

(*) NAPOMENA: U Programu su navedeni okvirni termini, a o točnim terminima održavanja
seminara i stručnih putovanja obavijest će biti objavljena na Internet stranicama društva,
kao i dostavljena putem e-maila.

pdf Zahtjev za vođenje evidencije o stručnom usavršavanjuStručni seminari:

datum objave: 25.04.2011.|print

Društvo građevinskih inženjera i tehničara Varaždin organiziralo je 06.05.2011. godine Seminar pod nazivom "Vođenje projekata" na kojem je predavanje održala mr.sc. Sanjana Buć, dipl.ing.građ. Seminar je kao i obično održan u prostorijama Geotehničkog fakulteta u Varaždinu, Hallerova aleja 7, a istom je prisustvovalo 45 sudionika. Nazočnost ovom Seminaru kao skupu stručnog usavršavanja verificiranog od strane HSGI-a sudionicima je donijelo novih 6 bodova (1 bod iz GTR-a i 5 bodova ostalo, ukupno 6 bodova).

Materijale sa Seminara možete preuzeti ovdje.

 

 

Powered by CuteNews
SYNTEKS d.o.o.
PZC VARAŽDIN d.d.
SINGRA d.o.o.
DATA d.o.o.
MIPCRO d.o.o.
OD POROBIJA I ŠPOLJARIĆ
STJEPAN STRELEC
TRI PROJEKT d.o.o.
Geo-Croatia d.o.o.
Obrt za građevinarstvo Hanžek
Gradski stanovi
PORTAL d.o.o.
Ured ovlinž.građ. Premužić
Aris d.o.o.
Forma d.o.o.
GALDI d.o.o.
Ured ovlinž.građ. Soldo
Darko Detelj
KOCIPER COMPANY
INVEST PROJEKT
Administracija
DRUŠTVO GRAĐEVINSKIH INŽENJERA I TEHNIČARA
Anina 11, 42 000 Varaždin
e-mail: dgit@dgit.hr, www.dgit.hr
Upis u Registar udruga Varaždinske županije, MB: 03445372, OIB: 36646348757
IBAN Zagrebačka banka HR2123600001101744810
Predsjednica: mr.sc. Martina Cesar-Kelemen dipl.ing.građ.