Datoteke za preuzimanje:

pdf Program održavanja stručnih seminara i skupova 2019. (*)

(*) NAPOMENA: U Programu su navedeni okvirni termini, a o točnim terminima održavanja
seminara i stručnih putovanja obavijest će biti objavljena na Internet stranicama društva,
kao i dostavljena putem e-maila.

pdf Zahtjev za vođenje evidencije o stručnom usavršavanjuStručni seminari:

datum objave: 25.04.2011.|print

Društvo građevinskih inženjera i tehničara Varaždin organiziralo je 06.05.2011. godine Seminar pod nazivom "Vođenje projekata" na kojem je predavanje održala mr.sc. Sanjana Buć, dipl.ing.građ. Seminar je kao i obično održan u prostorijama Geotehničkog fakulteta u Varaždinu, Hallerova aleja 7, a istom je prisustvovalo 45 sudionika. Nazočnost ovom Seminaru kao skupu stručnog usavršavanja verificiranog od strane HSGI-a sudionicima je donijelo novih 6 bodova (1 bod iz GTR-a i 5 bodova ostalo, ukupno 6 bodova).

Materijale sa Seminara možete preuzeti ovdje.

 

 

Powered by CuteNews
Administracija
DRUŠTVO GRAĐEVINSKIH INŽENJERA I TEHNIČARA
Anina 11, 42 000 Varaždin
e-mail: dgit@dgit.hr, www.dgit.hr
Upis u Registar udruga Varaždinske županije, MB: 03445372, OIB: 36646348757
IBAN Zagrebačka banka HR2123600001101744810
Predsjednica: mr.sc. Martina Cesar-Kelemen dipl.ing.građ.