Datoteke za preuzimanje:

pdf Program održavanja stručnih seminara i skupova 2017. (*)

(*) NAPOMENA: U Programu su navedeni okvirni termini, a o točnim terminima održavanja
seminara i stručnih putovanja obavijest će biti objavljena na Internet stranicama društva,
kao i dostavljena putem e-maila.

pdf Zahtjev za vođenje evidencije o stručnom usavršavanjuStručni seminari:

Društvo građevinskih inženjera i tehničara Varaždin organiziralo je u petak 25.02.2011. godine seminar pod nazivom "Energetsko certificiranje u Hrvatskoj - zakonska regulativa, osnove postavke i ciljevi, sadržaj implementacije, način provođenja". Seminar je uobičajeno održan u prostorijama Geotehničkog fakulteta u Varaždinu, a predavač na Seminaru bio je Silvio Novak, dipl.inž.građ. Nazočnost ovom seminaru kao skupu stručnog usavršavanja verificiranog od strane Hrvatskog saveza građevinskih inženjera sudionicima je donijelo 7 bodova (5 građevinsko tehnička regulativa + 2 ostalo).

Materijale sa Seminara možete preuzeti ovdje (14,6 Mb).

Powered by CuteNews
Administracija
DRUŠTVO GRAĐEVINSKIH INŽENJERA I TEHNIČARA
Anina 11, 42 000 Varaždin
e-mail: dgit@dgit.hr, www.dgit.hr
Upis u Registar udruga Varaždinske županije, MB: 03445372, OIB: 36646348757
IBAN Zagrebačka banka HR2123600001101744810
Predsjednica: Mirna Amadori dipl.ing.građ.